Tăng cường phòng chống dịch covid - 19

Trường Tiểu học thị trấn Bút Sơn 1 sẵn sàng các điều kiện thực hiên “Kế hoạch kép” trong năm học mới

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, đến thời điểm này trường Tiểu học thị trấn Bút Sơn 1 đã chuẩn bị các điều kiện cho thực hiện “kế hoạch kép” sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2021-2022 với mục tiêu vừa đón học sinh tựu trường an toàn, vừa ứng phó hiệu quả trước diễn biến phức tạp, khó lường, khó đoán định của dịch bệnh COVID-19.

Trường Tiểu học Lê Tất Đắc – Thị trấn Bút Sơn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sẵn sàngđón học sinh tựu trường

Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ năm học mới, trường Tiểu học Lê Tất Đắc- thị trấn Bút Sơn đã khẩn trương chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, cũng như thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng đón học sinh tựu trường vào năm học mới 2021-2022.

Các trường trên địa bàn thị trấn Bút Sơn chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sang bước vào năm học mới 2021- 2022.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, song để chuẩn bị cho năm học mới, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thị trấn Bút Sơn đã tập trung rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực,… sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2021-2022.

THỊ TRẤN BÚT SƠN THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH, QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Ngay sau khi nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về trường hợp nam công dân ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn tái dương tính với SARS-CoV-2, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hoằng Hóa, Ban Chỉ đạo thị trấn Bút Sơn đã triển khai ngay và thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch.