Hoạt động HĐND TT

HĐND thị trấn Bút Sơn tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 12/7/2022, HĐND thị trấn Bút Sơn tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cuộc ủng hộ "Hướng về thành phố mang tên Bác" của cán bộ, nhân dân thị trấn Bút Sơn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoằng Hóa về tuần lễ Hướng về thành phố mang tên Bác. Được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, UB MTTQ thị trấn Bút Sơn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn đã triển khai và ra lời kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân thị trấn Bút Sơn chung tay ủng hộ đồng bào TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid 19.

Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân thị trấn Bút Sơn , khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng ngày 21/7/2021, Tại hội trường UBND thị trấn Bút Sơn, Hội đồng nhân dân thị trấn Bút Sơn tổ chức kỳ họp thứ Hai, HĐND thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND thị trấn Bút Sơn tổ chức kỳ họp thứ Nhất, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều ngày 28/6/2021, tại hội trường xã Hoằng phúc cũ, HĐND thị trấn Bút Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng nhân dân thị trấn Bút Sơn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều ngày 26/04/2021, tại hội trường UBND, Hội đồng nhân dân thị trấn Bút Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND thị trấn trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú tại phố Đức Sơn đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiêm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, chiều ngày 03/04/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, UBND thị trấn Bút Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú tại phố Đức Sơn- TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là phố thứ 11/15 khu phố của thị trấn thực hiện lấy ý kiến nhận xét của cử tri.

Lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú tại phố Đại Lộc đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục thực hiện các bước quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, tối ngày 01.04, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, UBND thị trấn Bút Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú tại phố Đại Lộc - TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021- 2026

Thực hiện các bước quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, tối 30-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, UBND thị trấn Bút Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú tại phố Phú Vinh Tây- TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021- 2026

Thực hiện các bước quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, tối 29-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, UBND thị trấn Bút Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú tại phố Trung Sơn- TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân thị trấn Bút sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Ngày 28/12/2020, Tại hội trường UBND thị trấn Bút Sơn, Hội đồng nhân dân thị trấn Bút Sơn đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.