Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Bút sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đăng lúc: 16:18:37 14/05/2020 (GMT+7)

Trong 02 ngày 12 - 13/5/2020 tại Trung tâm hội nghị huyện, Đảng bộ thị trấn Bút Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 1 toàn cảnh.JPG

Toàn cảnh

Về dự đại hội, phía huyện dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Xuân Thu – TUV – BT Huyện ủy – CT HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy và tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Huyện ủy; các đồng chí nguyên là thường vụ Huyện ủy nghỉ hưu trên địa bàn. Phía thị trấn có các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, CT UBND qua các thời kỳ của Hoằng Phúc, Hoằng Vinh và thị trấn Bút Sơn cũ cùng 137 đại biểu đại diện cho 923 đảng viên sinh hoạt ở 27 chi bộ trực thuộc.

Trước khi diễn ra đại hội, sáng ngày 12/5/2020 Đảng ủy tổ chứcđi viếng tượng đài liệt sỹ Hoằng Phúc, Hoằng Vinh và nghĩa trang liệt sỹ Huyện để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Chiều ngày 12/5/2020 Đại hội đã tổ chức họp phiên trù bị bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy quy chế của đại hội và dự thảo báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXVII

3. đc Phạm Văn Phượng- BT ĐB thị trấn khai mạc đại hộiIMG_0160.JPG

Đ/c Phạm Văn Phượng – BT Đảng bộ khai mạc Đại hội

Tại phiên họp chính thức, đồng chí Hoàng Văn Chung – PBT TT Đảng ủy thay mặt BCH thông qua báo cáo chính trị.

Đ/c Hoàng Văn Chung – PBT TT thông qua báo cáo chính trị

Theo báo cáo chính trị, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời của cáp ủy đảng, sự điều hành  quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ, các đoàn thể, nhân dân của ba đơn vị xã Hoằng Phúc, xã Hoằng Vinh, và thị trấn Bút Sơn. Nay là thị trấn Bút Sơn mới. Các chỉ tiêu về KT-XH; QP-AN, Công tác xây Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ đều cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra: Trong 28 chi tiêu nghị quyết đại hội đề ra trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Có 2 chỉ tiêu không đạt là chỉ tiêu lương thực và xây dựng thôn phố kiểu mẫu theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh.Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng được tăng cường, diện mạo đô thị thay đổi khá rõ nét.Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 16% vượt so với nghị quyết 1,5%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 1.068 tỷ đồng tăng 25,6% KH;  thu nhập bình quân đầu người 58 triệu đồng/người/năm,vượt so với nghị quyết đại hội 20,8%

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Trong 5 năm qua, đưa tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2% năm 2019; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2%.An ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Hàng năm, có 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có thể nói, thành quả đã đạt được có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trấn trong những giai đoạn tiếp theo.

Sau báo cáo chính trị, đồng chí Phạm Văn Phượng – BT Đảng bộ trình bày  báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm và kết quả đạt được trong công tác lãnh chỉ đạo nhiệm kỳ vừa qua trên tất cả các mặt KT – XH, QP – AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…Đồng thời chỉ ra những nguyên nhân tồn tại và rút ra những bào học kinh nhiệm từ thực tiễn công tác.

Sau khi nghe 2 báo cáo, các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ để Đảng bộ thực hiện trong nhiệm kỳ tới.Đại hội cũng vinh dự được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Xuân Thu – TUV – BT Huyện ủy – CT HĐND. Đồng chí đã ghi nhận những thành quả to lớn mà Đảng bộ thị trấn Bút Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó đồng chí đề nghị Đảng bộ thị trấn phải thẳng thắn nhìn nhận và khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình lãnh chỉ đạo mà các báo cáo đã chỉ rõ. Bước sang nhiệm kỳ mới trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng khong ít khó khăn thách thức, đồng chí đề nghị Đảng bộ thị trấn phát huy hơn nữa những lợi thế hiện có, tập trung lãnh chỉ đạothực hiện tốt một số nội dung sau:

4.đc Lê Xuân Thu- TUV- BT HU -CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo.JPG

Đ/c Lê Xuân Thu – TUV – BT HU – CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Một là, cấp ủy, chính quyền khóa mới cần chủ động phối hợp với các phòng ngành của huyện rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch thị trấn Bút Sơn mới để định hướng phát triển toàn diện các mặt kinh tê – xã hội, sớm đưa thị trấn trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Hai là, Đảng bộ thị trân Bút Sơn phải chú trọng phát triển toàn diện kinh tế đi đôi với văn hóa xã hội, phải xem văn hóa là động lực, là nền tảng tinh thần của sự phát triển, giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa tinh thần vốn có như duy trì phát triển các câu lạc bộ chèo, cau lạc bộ thơ, câu lạc bộ dưỡng sinh…Chú trọng đầu tư cho giáo dục. Phối hợp với các phòng ngành câp huyện sắp xếp lại quy mô trường lớp cho phù hợp, tránh lãng phí. Chăm lo hơn nữa việc học tập cho con em của địa phương; chung tay với huyện xây dựng trường chất lượng cao để đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho huyện, cho tỉnh. Huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực để xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở từng gia đình ,dòng họ, khu phố nhất là việc thực hiện nếp sống văn hóa mới.

Ba là, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ gìn an ninh trật tự, trật tự xã hội; tuyên truyền thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự đường phố, phòng chống hiệu quả tai tệ nạn; tập trung xây dựng khu dân cư, khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời quan tâm công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cho thị trấn thực sự là đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp.

Bốn là, thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phải thường xuyên giáo dục rèn luyện xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tư duy trí tuệ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Giữ vững đoàn kết trong nội bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên phê và tự phê bình, nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Nâng cao hiệu quả của chính quyền, chú trọng bồi dưỡng  đội ngũ cán bộ công chức, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng bộ thị trấn đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Năm là, sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH khóa mới đảm bảo về chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí tiêu biểu vê phẩm chất và năng lực, có sức khỏe, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Đồng thời đại hội sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân bầu vào đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXVII. Bầu 1 lần đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng với cơ cấu, phù hợp với định hướng.Kết quả bầu cử thể hiện sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng bộ, đáp lại niềm tin yêu và mong đợi của nhân dân.

Sau phần thảo luận, đồng chí Phạm Văn Phượng thay mặt BCH thông qua đề án nhân sự do BCH khóa VIII chuẩn bị. Đề án trình đại hội gồm 17 đồng chí để đại hội sáng suốt lựa chọn 15 đồng chí bầu vào BCH khóa mới.

5.các đại biểu  biểu quyết.JPG

Các đại biểu biểu quyết

6.JPG

Kết quả bầu cử 15 đồng chí trúng vào BCH khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1.     Đ/c Hoàng Văn Chung

2.     Đ/c Lê Thị Kim Cúc

3.     Đ/c Lê Thị Đông

4.     Đ/c Lê Hồng Hải

5.     Đ/c Lê Ngọc Hanh

6.     Đ/c Hoàng Thị Hoa

7.     Đ/c Lê Thế Hùng

8.     Đ/c Nguyễn Đăng Lữ

9.     Đ/c Lê Thị Minh

10.  Đ/c Lê Thị Nụ

11.   Đ/c Trương Văn Oanh

12.  Đ/c Phạm Văn Phượng

13.   Đ/c Lê Hồng Sơn

14.   Đ/c Hoàng Văn Thiện

15.   Đ/c Lê Thị Thúy

Khi có kết quả bầu cử, đại hội giới thiệu đồng chí Phạm Văn Phượng ứng cử chức danh Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và lấy phiếu tín nhiệm của các đại biểu đối với đồng chí Phạm Văn Phượng.

Tại phiên họp thứ nhất của BCH khóa mới đã bầu ra BTV gồm 5 đồng chí:

1.     Đ/c Phạm Văn Phượng

2.      Đ/c Hoàng Văn Chung

3.     Đ/c Lê Hồng Sơn

4.     Đ/c Lê Thị Thúy

5.     Đ/c Lê Hồng Hải

Đồng chí Phạm Văn Phượng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ. Đồng chí Hoàng Văn Chung và Đồng chí Lê Hồng Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.

BCH khóa mới bầu ra UB kiểm tra gồm 5 đồng chí:

1.     Đ/c Hoàng Văn Chung – PBT TT

2.      Đ/c Lê Thị Nụ - VP Đảng ủy

3.      Đ/c Lê Thị Kim Cúc – CT Hội PN

4.     Đ/c Cao Xuân Tuấn – CT Hội CCB

5.     Đ/c Nguyễn Hồng Tuấn – BT CB thôn Đại Lộc

Đồng chí Hoàng Văn Chung được bầu giữ chức vụ chủ nhiệm UB kiểm tra

Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, đồng chí Phạm Văn Phượng – BT Đảng bộ là đại biểu đương nhiên. Và 12 đồng chí được bầu đó là:

1.     Đ/c Hoàng Văn Chung

2.     Đ/c Lê Thị Kim Cúc

3.     Đ/c Hoàng Ngọc Hải

4.      Đ/c Lê Đăng Hải

5.     Lê Hồng Hải

6.     Đ/c Hoàng Thị Hoa

7.     Đ/c Nguyễn Trọng Hoan

8.     Đ/c Cao Xuân Ninh

9.     Đ/c Trương Văn Oanh

10.   Đ/c Lê Hồng Sơn

11.   Đ/c Nguyễn Xuân Sơn

12.   Đ/c Lê Thị Thúy

Đ/c Lê Thị Ngọc Hoa được bầu là đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên.

BCH khóa IX và đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên.

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng/năm trở lên. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 xây dựng 5 mô hình. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,65%. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng thị trấn Bút Sơn đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV. Phấn đấu tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2020 – 2025 là 25 đảng viên.Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm 80%. Đảng bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Như vậy sau một ngày làm việc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Bút Sơn lần thứ IX, nhiêm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra. Nghị quyết đại hội Đảng bộ đã thông qua sẽ sớm được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

                                                                   Phạm Hương - CC Văn hóa - Xã hội

 

 

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc