Đảng bộ thị trấn Bút Sơn trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên và triển khai học tập, quán triệt các Nghị Quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư (khóa XIII);Quy định, kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIX), Ban thường vụ Huyện ủy (Khóa XXVII).

Đăng lúc: 21:05:49 13/06/2022 (GMT+7)

Sáng ngày 10/06/ 2022, Đảng bộ thị trấn Bút sơn đã tổ chức Lễ trao huy hiệu đảng cho các Đảng viên dịp 03/02 và 19/5 năm 2022 và triển khai học tập, quán triệt các Nghị Quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư (khóa XIII); quy định, kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khoa XIX), Ban thường vụ Huyện ủy (khóa XXVII). Đồng chí Hoàng Hải Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Bút Sơn khai mạc và chủ trì.

Tham dự có đồng chí Chu Thế Sâm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Đạm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy thị trấn, Bí thư các chi bộ trực thuộc và các đảng viên trong đảng bộ.

Ảnh 1. Toàn cảnh.JPG
 Toàn cảnh hội nghị
ẢNh 2. Đồng chí Chu Thế Sâm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên thị trấn Bút Sơn.JPG
Đồng chí Chu Thế Sâm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên thị trấn Bút Sơn

ẢNh 3 (7)cc.jpeg

ẢNh 4. Đồng chí Lê Văn Đạm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên TT Bút Sơn.JPG
Đồng chí Lê Văn Đạm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên TT Bút Sơn

Ảnh 5 (6)cc.jpeg

ẢNh 6. Đồng chí Hoàng Hải Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND TT Bút Sơn trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên TT Bút Sơn.JPG
Đồng chí Hoàng Hải Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND TT Bút Sơn trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên TT Bút Sơn

Ảnh 7 (7)cc.jpeg

Tại hội nghị, sau phần trao huy hiệu cho các đảng viên cao tuổi đảng, Đảng bộ thị trấn Bút Sơn đã triển khai học tập, quán triệt các Nghị Quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư (khóa XIII); quy định, kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khoa XIX), Ban thường vụ Huyện ủy (khóa XXVII).

Ảnh 8..JPG

Ảnh 9 (5).jpeg

 Ảnh 10. Đồng chí Hoàng Hải Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Bút Sơn triển khai các chỉ thị, Nghị quyết...JPG
 Đồng chí Hoàng Hải Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Bút Sơn triển khai các chỉ thị, Nghị quyết

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Hải Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Bút Sơn triển khai Kết luân số 21-KL/TW của BCH TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban chấp hành TW về những điều Đảng viên không được làm; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành TW về thi hành điều lệ Đảng; Quán triển, triển khai quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2021 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 50 –QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban tổ chức TW một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Quy hoạch số 1020-KH/TU ngày 29/4/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ.

Ảnh 11. Đồng chí Lê Văn Ba – Phó Bí thư thường trực thị trấn Bút Sơn triển khai các chỉ thị, Nghị quyết....JPG
Đồng chí Lê Văn Ba – Phó Bí thư thường trực thị trấn Bút Sơn triển khai các chỉ thị, Nghị quyết... 

Đồng chí Lê Văn Ba – Phó Bí thư thường trực thị trấn Bút Sơn quán triệt, triển khai kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kết luận số 01-LK/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cánh Hồ Chí Minh”.

Ảnh 12. Đồng chí Lê Hồng Sơn – Chủ tịch UBND thị trấn Bút Sơn triển khai các chỉ thị, Nghị quyết....JPG
Đồng chí Lê Hồng Sơn – Chủ tịch UBND thị trấn Bút Sơn triển khai các chỉ thị, Nghị quyết...

Đồng chí Lê Hồng Sơn – Chủ tịch UBND thị trấn Bút Sơn quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-TQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 30/3/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngay 24/1/2022 của Bộ Chính trị. Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoảng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quán triệt, triển khai chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo thị trấn Bút Sơn triển khai các Nghị Quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư (khóa XIII); quy định, kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khoa XIX), Ban thường vụ Huyện ủy (khóa XXVII). Các đại biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi hướng giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. 

Ảnh 10. Đồng chí Hoàng Hải Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Bút Sơn triển khai các chỉ thị, Nghị quyết...JPG
Đồng chí Hoàng Hải Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Bút Sơn kết luận hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Hải Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Bút Sơn nhấn mạnh: Đây là những nội dung hết sức quan trọng, vì vậy ngay sau hội nghị, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở cần bám sát kế hoạch, tiếp tục nghiên cứu và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng nội dung các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ Huyện ủy đến tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập theo hướng vừa nghiên cứu nắm vững những nội dung chủ yếu, vừa liên hệ sâu sắc với tình hình thực tế của đơn vị, kết hợp việc tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt, thảo luận; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp./.

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc