Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 16:58:39 12/07/2021 (GMT+7)

UBND THỊ TRẤN BÚT SƠN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Số điện thoại

I

Ban thường vụ Đảng ủy

1

Hoàng Hải Thanh

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0949081714

2

Hoàng Văn Chung

PBT Thường trực Đảng ủy

0948427166

3

Lê Hồng Sơn

PBT – Chủ tịch UBND

0981331886

4

Lê Hồng Hải

PCT HĐND

0973186522

5

Lê Thị Thúy

CT MTTQ

0382145225

II

Thường trực Hội đồng nhân dân

1

Hoàng Hải Thanh

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0949081714

2

Lê Hồng Hải

PCT HĐND

0973186522

3

Lê Thị Kim Cúc

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

0974723027

4

Cao Xuân Tuấn

Trưởng ban Pháp chế

0383471277

III

Uỷ ban nhân dân xã

1

Lê Hồng Sơn

PBT – Chủ tịch UBND

0981331886

2

Trương Văn Oanh

PCT UBND

0945.088.168

3

Hoàng Văn Thiện

PCT UBND

0945.828.723

4

Lê Ngọc Hanh

Chỉ huy trưởng quân sự

0385.561.298

5

Nguyễn Hồng Dũng

Công chức Văn phòng-TK

0919.548.636

6

Lê Thị Lan Hương

Công chức VP –TK

0944.307.671

7

Lê Thị Nụ

Công chức VP –TK

0943.289.906

8

Hoàng Trung Liêm

Công chức VP –TK

0378.757.212

9

Lê Huy Toàn

Công chức VP –TK

0986.194.669

10

Lê Đình Sáu

Công chức VP –TK

0387.217.656

11

Hoàng Ngọc Năm

Công chức Văn hoá- XH

0946.258.234

12

Phạm Thị Hương

Công chức Văn hoá- XH

0987.122.602

13

Trương Thị Hồng

Công chức Văn hoá- XH

0972.390.779

14

Lê Thị Hồng Mai

Công chức Văn hoá - LĐTBXH

0394.703.903

15

Trịnh Thị Lâm

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0913.742.018

16

Lê Thị Kim

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0914.529.243

17

Hoàng Thị Lan

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0379.409.489

18

Lê Duy Bảy

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0947849424

19

Lê Thị Tuyết

Công chức Tài chính – kế toán

0973.508.636

20

Nguyễn Thị Hoa

Công chức Tài chính – kế toán

0949.008.711

21

Đỗ Thị Hương

Công chức Tài chính – kế toán

0949.358.993

22

Hoàng Ngọc Hiệp

Công chức Địa chính - XD

0386.696.189

23

Lê Vũ Quang

Công chức Địa chính - XD

0971.758.468

24

Lê Mạnh Hùng

Công chức Địa chính - XD

0945.825.668

25

Lê Trung Hòa

Công chức Địa chính - XD

0949007936

26

Nguyễn Thị Hồng

Công chức Địa chính - XD

0987760026

IV

Các ban ngành đoàn thể

1

Lê Thị Thúy

Chủ tịch MTTQ

0382145225

2

Lê Thị Kim Cúc

Chủ tịch Hội LHPN

0974723027

3

Nguyễn Xuân Sơn

Chủ tịch Hội Nông dân

0979274393

4

Cao Xuân Tuấn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0383471277

5

Hoàng Thị Hoa

Bí thư đoàn thanh niên

0986999266

V

Thôn và các trường học, y tế, Cán bộ không chuyên trách

1

Lê Viết Linh

Bí thư chi bộ Tế Độ

0368.995.899

2

Lê Đăng Thọ

Trưởng phố Tế Độ

0978.770.794

3

Lưu Trần Cừ

Bí thư chi bộ Thọ Văn

0393.679.474

4

Lê Ngọc Quân

Trưởng phố Thọ Văn

0364.797.222

5

Lê Thị Minh

Bí thư chi bộ Bút Cương

0379.998.099

6

Lê Đăng Hải

Trưởng phố Bút Cương

0358.846.723

7

Cao Xuân Ninh

BTCB- trưởng phố Hoằng Lọc

0356.415.235

8

Nguyễn Hồng Tuấn

Bí thư chi bộ Đại Lộc

0914.212.115

9

Đinh Văn Bình

Trưởng phố Đại Lộc

0961.297.907

10

Lê Đức Tâm

Bí thư chi bộ Trung Hy

0365.217.159

11

Nguyễn Phú Duy

Trưởng phố Trung Hy

0915710545

12

Lê Thế Hùng

Bí thư chi bộ Phú Vinh Đông

0984.610.812

13

Lê Thị Yên

Trưởng phố Phú Vinh Đông

0919.042.881

14

Nguyễn Văn Mão

Bí thư chi bộ Phú Vinh Nam

0969.292.766

15

Hoàng Thị Tứ

Trưởng phố Phú Vinh Nam

0369.532.294

16

Hoàng Ngọc Hải

Bí thư chi bộ Phú Vinh Tây

0984.365.967

17

Hoàng Văn Tuấn

Trưởng phố Phú Vinh Tây

0942.022.670

18

Phạm Văn Vinh

Bí thư chi bộ Phúc Sơn

0939.101.040

19

Nguyễn Công Hải

Trưởng phố Phúc Sơn

0339.639.367

20

Đinh Quang Hoà

Bí thư chi bộ Tân Sơn

0984.025.229

21

Trịnh Ngọc Thăng

Trưởng Phố Tân Sơn

0364.149.757

22

Lê Văn Thanh

Bí thư chi bộ Đức Sơn

0915.993.857

23

Nguyễn Thị Sơn

Trưởng Phố Đức Sơn

0349.168.029

24

Lê Thị Ngọc Hoa

Bí thư chi bộ Đạo Sơn

0912.605.840

25

Lê Văn Bảy

Trưởng phố Đạo Sơn

0977.937.110

26

Hoàng Ngọc Đài

Bí thư chi bộ Trung Sơn

0904.040.089

27

Lê Đức Đắc

Trưởng Phố Trung Sơn

0355.586.646

28

Nguyễn Mạnh Hà

Bí thư chi bộ Vinh Sơn

0919.104.137

29

Lê Đình Minh

Trưởng Phố Vinh Sơn

0914.415.611

30

Lê Đăng Thành

HP trường THCS Nhữ Bá Sỹ

0912.803.856

31

Trịnh Thị Hương

HT trường TH TT Bút Sơn 1

0986.953.826

32

Lê Thị Mai

HT trường Mầm non TT Bút Sơn 1

0912.366.614

33

Lê Thị Diện

HT trường Mầm non TT Bút Sơn 3

0986.604.929

34

Lê Thị Hoa

HT trường THCS TT Bút Sơn

0888.787.968

35

Nguyễn Thị Hoàn

HT trường tiểu học Lê Tất Đắc

0918.331.248

36

Lê Thị Hiển

HT trường MN TT Bút Sơn 2

0918.707.119

37

Hoàng Văn Hoan

Cán bộ khuyến nông

0944.158.636

38

Lê Đình Dân

Trưởng trạm y tế

0912.980.661

39

Nguyễn Huy Tâm

Chỉ huy phó QS

0949.080.885

40

Lê Duy Luận

PCT Hội CCB ( CT Hội Da cam)

0385.197.602

41

Lê Đức Trường

CT Hội Khuyến học

0357.873.702

42

Hoàng Hoa Thục

CT Hội NCT

0366.026.978

43

Nguyễn Hải Bằng

CT Hội TNXP, CTĐ

0853.885.947

44

Nguyễn Thị Trang

CT Hội BT&TMC

0985.158.794

45

Nguyễn Thị Mai

PCT Hội nông dân, CB đài truyền thanh

0915352905