CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI THỊ TRẤN

 

 

 

  Họ và Tên:

LÊ THỊ THÚY

  Ngày sinh:

Sinh ngày:  20/02/1971

  Quê quán:

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  Thường trú:

Tổ dân phố Đại Lộc, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học, chuyên ngành Quản lý Nhà nước.

Trình độ lý luận

Trung cấp

  Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch UBMTTQ.

  Họ và Tên:

NGUYỄN XUÂN SƠN

  Ngày sinh:

Sinh ngày: 01/01/1968. 

  Quê quán:

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  Thường trú:

Tổ dân phố Phúc Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học, chuyên ngành Quản lý Nhà nước.

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Chủ tịch Hội Nông dân

  Họ và Tên:

CAO XUÂN TUẤN

  Ngày sinh:

Sinh ngày: 03/8/1967

  Quê quán:

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  Thường trú:

Tổ dân phố Bút Cương, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước.

Trình độ lý luận

Trung cấp

  Chức vụ :

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

  Họ và Tên:

LÊ THỊ KIM CÚC

  Ngày sinh:

Sinh ngày: 09/9/1982

  Quê quán:

Thị trấn Bút Sơn), huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  Thường trú:

Tổ dân phố Hoằng Lọc, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học, chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

  Họ và Tên:

HOÀNG THỊ HOA

  Ngày sinh:

Sinh ngày: 21/7/1987

  Quê quán:

Phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

  Thường trú:

Tổ dân phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học, chuyên ngành Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.