Thị trấn Bút Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện Hoằng Hóa, có tọa độ địa lý: 19051’36”, vĩ độ bắc; 105051’34” kinh độ đông, cách trung tâm tỉnh lỵ Thanh Hóa 15 km về phía đông, cách biển đông 12 km về phía tây.

Sau khi sáp nhập thị trấn Bút Sơn có tổng diện tích 772 ha (trong đó đất nông nghiệp: 449,04 ha; đất phi nông nghiệp 322,10 ha; đất chưa sử dụng: 2,38 ha), dân số 12.674 người với 3.458 hộ, được phân bổ ở 15 phố.
                 Phía Đông giáp xã Hoằng Đạt, Hoằng Đạo.
                 Phía Tây giáp xã Hoằng Đức.
                 Phía Nam giáp xã Hoằng Đồng.
                 Phía Bắc giáp xã Hoằng Xuyên.

Địa hình thị trấn Bút Sơn khá bằng phẳng. Thổ nhưỡng ổn định, thuận lợi cho việc định cư và sản xuất. Đất đại chủ yếu là đồng màu, chất đất là đất cát pha thuận lợi cho việc gieo trồng các loại cây màu như lạc, khoai, đậu, vừng…