THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ TRẤN

 
  Họ và Tên:
Hoàng Hải Thanh
  Ngày sinh:
Sinh ngày 06/4/1972
  Quê quán:
Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  Thường trú:
Tổ dân phố Trung Hy, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 Trình độ chuyên môn:
Đại học, chuyên ngành chế biến lâm sản.
Trình độ lý luận chính trị:
Cao cấp
  Chức vụ :
Thường vụ Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND.
  Họ và Tên:
LÊ HỒNG HẢI
  Ngày sinh:
Sinh ngày: 08/07/1981
  Quê quán:
Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  Thường trú:
Tổ dân phố Hoằng Lọc, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 Trình độ chuyên môn:
Đại học, chuyên ngành kế toán.
Trình độ lý luận chính trị:
Trung cấp
  Chức vụ :
Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó chủ tịch HĐND.
  Họ và Tên:
CAO XUÂN TUẤN
  Ngày sinh:
Sinh ngày: 03/8/1967
  Quê quán:
Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  Thường trú:
Tổ dân phố Bút Cương, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 Trình độ  chuyên môn:
Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước.
Trình độ lý luận
Trung cấp
  Chức vụ :
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh – Trưởng ban Pháp chế HĐND
  Họ và Tên:
LÊ THỊ KIM CÚC
  Ngày sinh:
Sinh ngày: 09/9/1982
  Quê quán:
Thị trấn Bút Sơn), huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  Thường trú:
Tổ dân phố Hoằng Lọc, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 Trình độ chuyên môn:
Đại học, chuyên ngành Quản lý kinh tế.
Trình độ lý luận chính trị:
Trung cấp
  Chức vụ :
Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND