Thị  trấn Bút Sơn được thành lập ngày 14 tháng 9 năm 1989 theo Quyết định số 124 –QĐ/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ) bao gồm toàn bộ vùng đất thuộc huyện lỵ cũ và một phần diện tích của các xã Hoằng Đức, Hoằng Vinh, Hoằng Phúc và Hoằng Đạo. Đến ngày  01/01/2011 thị trấn Bút Sơn mở rộng theo Nghị quyết 52/NQ- CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UB TVQH14 ngày 16/10/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hoá; sáp nhập nguyên trạng xã Hoằng Phúc, Hoằng Vinh vào thị trấn Bút Sơn từ ngày 01/12/2019.

Đây là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa và cách mạng,nơi ghi dấu ấn lịch sử về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi của huyện Hoằng Hóa vào ngày 24 tháng 7 năm 1945, sớm nhất trong tỉnh.

Đảng bộ có tổng số 928 Đảng viên, sinh hoạt ở 26 chi bộ. Trong đó có 15 chi bộ dân cư, 08 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ trạm y tế và 01 chi bộ quỹ tín dụng nhân dân, 01 chi bộ công an.