THƯỜNG TRỰC UBND THỊ TRẤN

 

Họ và Tên:

LÊ HỒNG SƠN

Ngày sinh:

Sinh ngày: 24/4/1974

Quê quán:

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thường trú:

Số nhà 29, đường Đạo Sơn 1, tổ dân phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trình độ  chuyên môn:

Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế; Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước.

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

Chức vụ :

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND.

Họ và Tên:

HOÀNG VĂN THIỆN

Ngày sinh:

Sinh ngày: 30/10/1972

Quê quán:

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thường trú:

Tổ dân phố Phú Vinh Nam, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trình độ  chuyên môn:

Đại học, chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Trình độ lý luận chính trị

Trung cấp

Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ -  Phó chủ tịch UBND.

Họ và Tên:

TRƯƠNG VĂN OANH

Ngày sinh:

Sinh ngày: 10/12/1971

Quê quán:

Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:

Tổ dân phố Đức Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trình độ  chuyên môn:

Đại học, chuyên ngành Luật.

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó Chủ tịch UBND

 

Họ và Tên:

NGUYỄN ĐĂNG LỮ

Ngày sinh:

Sinh ngày: 11/11/1983

Quê quán:

Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:

Thôn 3, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trình độ  chuyên môn:

Đại học An ninh, chuyên ngành An ninh điều tra.

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Trưởng công an.

Họ và Tên:

LÊ NGỌC HANH

Ngày sinh:

Sinh ngày: 02/9/1971

Quê quán:

Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thường trú:

Tổ dân phố Đức Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trình độ  chuyên môn:

Trung cấp, chuyên ngành quân sự cơ sở.

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự.