BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN

 

  Họ và Tên:

HOÀNG HẢI THANH

  Ngày sinh:

Sinh ngày 06/04/1972

  Quê quán:

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  Thường trú:

Tổ dân phố Trung Hy, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học, chuyên ngành chế biến lâm sản.

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

  Chức vụ :

Thường vụ Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND.

image001.jpg

  Họ và Tên:

LÊ VĂN BA

  Ngày sinh:

Sinh ngày 20/07/1966. 

  Quê quán:

Xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  Thường trú:

Thôn Thanh Bình, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học Quản lý Nhà nước.

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

  Họ và Tên:

LÊ HỒNG SƠN

  Ngày sinh:

Sinh ngày: 24/4/1974

  Quê quán:

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  Thường trú:

Tổ dân phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế; Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước.

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND.