Lễ phát động thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thị trấn Bút Sơn năm 2020.

Đăng lúc: 11:01:41 29/06/2020 (GMT+7)

Thiết thực hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020, chiều ngày 27/6, tại trung tâm hội nghị huyện, UBND thị trấn Bút Sơn đã tổ chức Lễ phát động thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thị trấn Bút Sơn năm 2020.

Địa phương là đơn vị được chọn làm điểm thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của huyện Hoằng Hóa.


Toàn cảnh lễ phát động

Về dự buổi lễ, phía tỉnh có  bà Lê Ý Nhi – Phó trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa - gia đình - Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, phía huyện có đồng chí Trương Đình Thịnh – Trưởng phòng Văn hóa- TT, đại diện lãnh đạo TTVHTTTT và DL huyện; về phía thị trấn Bút Sơn, có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức UBND, các cơ quan, trường học, bí thư chi bộ, trưởng các thôn phố và 300 hộ đại diện cho 4 nhóm gia đình trên địa bàn thị trấn tham gia lễ.

1. ông Lê Hồng Sơn- CT UBND TT Bút Sơn khai mạc lễ phát động.jpg

Đ/c Lê Hồng Sơn- CT UBND TT Bút Sơn khai mạc lễ phát động

Ngày 08/12/2017 Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ký quyết định số 4843/QĐ – BVHTTDL ban hành thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm 4 tiêu chí chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ; 4 tiêu chí ứng xử riêng là: ứng xử của vợ chồng; ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; ưng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; ứng xử của anh, chị, em. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm mục đích: Góp phần tng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;Nâng cao ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội;Nâng cao nhận thức và xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.Thông qua “ Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cho thanh thiếu niên, trẻ em trong gia đình về kỹ năng ứng xử trong gia đình, kiến thức pháp luật liên quan, quyền và nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình thông qua các hoạt động; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người cao tuổi, của các bậc cha mẹ trong việc làm nêu gương, giáo dục, hướng dẫn thực hiện các hành vi đẹp, các kỹ năng ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong gia đình theo nguyên tắc Bộ tiêu chí đã đề ra.

3. ông Trương Đình Thịnh- Trưởng phòng VHTT huyện phát biểu chỉ đạo.jpg
Ông Trương Đình Thịnh- Trưởng phòng VHTT huyện phát biểu chỉ đạo

Tại buổi lễ sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Hồng Sơn – CT UBND, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo ngành văn hóa, đồng chí Trương Đình Thịnh – Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin đã có bài phát biểu chỉ đạo. Đ/c đề nghị,sau lễ phát động, thị trấn  thực hiện ngay việc xây dựng kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí trên địa bàn; thành lập BCĐ, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong công tác chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí; tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, cờ phướn, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm về 4 chuẩn mực ứng xử trong Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể quan tâm đến công tác gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần  cho mọi gia đình; tổ chức tổng kết đánh giá  hiệu quả triển khai thực hiện. Và sau tổ chức điểm ở thị trấn, huyện sẽ triển khai đồng loạt trên địa bàn các xã trên địa bàn huyện.

Tại Lễ phát động và đăng kí triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, BTC đã chọn đại diện mỗi nhóm 05 hộ gia đình lên ký cam kết trong đó có đủ 04 nhóm thế hệ: 25% nhóm ông bà, cha mẹ, 25% nhóm vợ chồng, 25% nhóm con cháu và 25% nhóm anh chị em trong gia đình tham gia.

Đại diện hộ thuộc nhóm vợ chồng ký cam kết

Đại diện hộ nhóm ông bà, bố mẹ ký cam kết

Đại diện nhóm con cháu ký cam kết

Đại diện hộ nhóm anh chị em ký cam kết

Việc tổ chức triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thị trấn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng tại địa bàn về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa với những giá trị đạo đức chuẩn mực qua cách ứng xử của các thành viên trong gia đình./.

                                                                                              Phạm Hương - CC Văn hóa - Xã hội

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc